จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

เมนู

 

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง จำนวน เงินเดือน วันที่ประกาศ

พนักงานส่งของ

ส่งของตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ตามการตกลง 11/09/2012 สมัครงาน

ช่าง

มีความสามารถทางด้านไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

3 ตามการตกลง 11/09/2012 สมัครงาน

พนักงานขาย

นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯวางแผนการขาย ติดตาม และนำเสนอขายให้เป็นไปตามแผนการขาย

5 ตามการตกลง 05/09/2012 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

- คีย์ข้อมูลต่างๆ- ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ตามการตกลง 05/09/2012 สมัครงาน
  Copyright 2005-2012 www.idgc.co.th All rights reserved.
view